Dienstenveiling

 

Preuvenement Kelpen – Oler Dienstenveiling

De eerste dienstenveilingen liggen achter ons. Met een gevoel van welbehagen mogen we terugkijken op deze eerste uitgave's. Na afloop van deze uitzonderlijk zonnige najaarsdag waarop het Preuvenement Kelpen – Oler  is gehouden zijn de aangeboden diensten vlot van de hand gegaan. Op de ene werd flink geboden en daagden de bieders elkaar uit. Op andere werd gericht ingezet en waren de kopers erg tevreden over hun aankoop. Een gedeelte van de opbrengst is naar een goeddoel gegaan. Het andere gedeelte is gereserveerd om het Preuvenement Kelpen – Oler te bekostigen.

Wij luisteren, hebben inzicht en zijn vooral meegaand.

Horen = Het waarnemen van geluid.
Luisteren = Belangstelling tonen.
Horen en luisteren behoort tot onze taak omdat het zeer zeker geen eigen belang betreft, maar een feest voor de gehele samenleving dient te betreffen. Ons zijn achteraf ideeën/suggesties vanuit de samenleving ter oren gekomen. Onder andere dat het misschien een mooier gebaar zou zijn als het goede doelgedeelte in eigen dorp zou blijven. Wij luisteren en daarom geven wij alle verenigingen de kans om zich in te schrijven om mee te dingen naar de gedeeltelijk dienstenopbrengst.

 

Zien = Het waarnemen van beelden. 
Inzicht = Het doorhebben hoe iets in elkaar zit.

We zien dat de verenigingen gekort worden op subsidies, moeten bezuinigingen en dat er fusies plaatsvinden. De vaste kosten worden mede door deze overheidsacties fors verhoogd, waardoor er een buitensporig kostenplaatje op tafel komt te liggen. Dit inzicht heeft ons doen beslissen om deze naar ons inzien reële actie over te gaan om op deze wijze de  winnende vereniging uit de onderhavige loting een klein financieel graantje te laten meepikken.

Meegaand = Bereid je aan te passen aan anderen.
De dienstenveiling wordt  door  de werkgroep Preuvenement Kelpen – Oler  samen met de winnende vereniging georganiseerd en staat gepland op de 1e zondag in september tijdens het Preuvenement.

En omdat we de karaktereigenschap meegaand ook willen bevestigen zal de veiling in twee fragmenten worden opgedeeld.
De bezoekers in de middaguren kunnen zo ook meegenieten en meebieden naar een voor hun populaire kavel.

Wanneer u een of meerdere diensten wilt aanbieden, helemaal geweldig!
Dit kunt u doen via: contact@preuvenementkelpenoler.nl

We houden u via onze website over het wel en wee van de dienstenveiling op de hoogte.
 

De werkgroep
Preuvenement Kelpen - Oler 
Dienstenveiling II Kelpen - Oler

 

Copyright © 2012. All Rights Reserved.